Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boerenwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96419
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96419

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig woonhuis van een hoeve, gesitueerd achter een beboomd weiland. Dubbelhuis van acht traveeën en één verdieping, onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat), uit vierde kwart 18de eeuw met aanpassingen uit derde en vierde kwart 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boerenwoning

Meerhoutstraat 39 (Gent)
Voormalig woonhuis van een hoeve, gesitueerd achter een beboomd weiland. Dubbelhuis van acht traveeën en één verdieping, onder zadeldak (Vlaamse pannen, nok evenwijdig met de straat), uit vierde kwart 18de eeuw met aanpassingen uit derde en vierde kwart 19de eeuw.