Klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria: directeurswoning met tuin

Beschermd monument van 16-12-2014 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Brakel
Deelgemeente Nederbrakel
Straat Kasteelstraat
Locatie Kasteelstraat 49 (Brakel)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/45059/166.1

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neoclassicistische directeurswoning met tuin

Kasteelstraat 49, Brakel (Oost-Vlaanderen)

De neoclassicistische directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria werd gebouwd in 1864-1866. Een ommuurde tuin met ijzeren toegangshek omringt de woning.

Beschrijving

De directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria met omringende tuin langs de Kasteelstraat te Nederbrakel is beschermd als monument.

Het kasteel en de kapel bij het klooster werden reeds eerder beschermd als monument.

Waarden

De directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria met omringende tuin is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

De directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria is een historisch belangrijk relict van het moederhuis van deze nieuwe congregatie die gesticht werd in 1834 te Nederbrakel en door de oprichting van talrijke bijhuizen ruim verspreid is geweest in Vlaanderen. Deze woning van de geestelijke bestuurder van het klooster gebouwd in 1864-1866 is een zeer representatief en authentiek bewaard onderdeel van een klooster dat cultuurhistorisch van grote betekenis was door haar voorname rol binnen de organisatie van het katholieke onderwijs en de welzijnszorg. Als directeurswoning bezit dit huis van een geestelijke gezagdrager een onlosmakelijke contextuele band met de grote kloostersite en vormt in oorsprong functioneel en historisch een ensemble met andere voorname componenten van het geëvolueerde gebouwenbestand van het klooster, namelijk met het kasteel met kloosterfunctie en de kloosterkapel die beide beschermd zijn als monument (MB van 12 juni 2009).

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : De directeurswoning van het klooster van de zusters van het Heilig Hart van Maria bezit architectuurhistorische waarde als zeldzaam wordend exemplaar van gave neoclassicistische woningbouw uit het derde kwart van de 19de eeuw, gerealiseerd bij een kloostersite binnen een landelijke gemeente. Naar allure en concept is de directeurswoning met haar typisch silhouet, symmetrische dubbelhuisopstand en de karakteristieke geslotenheid van de ommuurde tuin met ijzeren toegangshek, typologisch zeer verwant aan het vooraanstaande woningtype van de pastorie en getuigt tevens duidelijk herkenbaar van het aanzien van de bijhorende religieuze instelling. Afgezien van de oorspronkelijke aanleg van het huis bleven authentieke elementen aanwezig in de gang en het salon die getuigen van een historische interieurdecoratie uit de bouwperiode van de woning. De directeurswoning ligt aan de hoofdstraat van Nederbrakel en het behoud van deze opmerkelijke historische woning is er tevens van belang voor de herkenbaarheid en de identiteit van het historische centrum van Nederbrakel.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.