Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Interbellumwoning

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96444
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96444

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Nr. 11. Ruime woning daterend van ca. 1930. Baksteenarchitectuur in "Nieuwe Zakelijkheid" met typische volumewerking bepaald door het wijkend gevelvlak en door de aanleg en afwerking der vensters.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Modernistische woning

Rabotstraat 17, 17A (Gent)
Ruime woning daterend van circa 1930. Baksteenarchitectuur in "nieuwe zakelijkheid" met typische volumewerking.