Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Denijs

Beschermd monument van 19-11-1996 tot heden
ID: 9645   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9645

Besluiten

Parochiekerk Sint-Denijs, kerkhofmuur, pastorie en zilverlinde met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3120

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de parochiekerk Sint-Denijs. De omgeving van de kerk, met inbegrip van onder meer de pastorie, de Pastorijdreef en Kerkdreef en de kerkwegel ten oosten van het kerkhof, is beschermd als stadsgezicht.


Waarden

De parochiekerk Sint-Denijs is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als vroeg-neogotische kerk gebouwd in 1845 op de plaats van het gesloopte romaanse kerkje dat terugging tot de 12de eeuw.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als belangrijk vertegenwoordiger van een vroeg-neogotische kerk naar ontwerp van architect J.M. Wolters als één van zijn best bewaarde typische plattelands kerken met herkenbare vorm en ingebouwde westtoren.

artistieke waarde

van het gaaf bewaarde neogotische interieur met polychrome muurschilderingen, deels uitgevoerd door het atelier Bressers, neogotische glasramen en het vroeg-neogotisch meubilair uit het midden van de 19de eeuw, waaronder het hoogaltaar, twee zijaltaren, de preekstoel van 1849, twee biechtstoelen en het koorgestoelte van 1870.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Denijs

Kerkdreef zonder nummer (Gent)
Neogotische kerk gebouwd door architect M.J. Wolters (confer L. Van Biesbroeck, andere bronnen vermelden architect Jan Ghijsels?) ter vervanging van het in 1845 gesloopte romaanse kerkje uit de 12de eeuw (eerste schriftelijke vermelding van 1111).