Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van tot heden

ID
9648
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9648

Besluiten

Parochiekerk Sint-Denijs, kerkhofmuur, pastorie en zilverlinde met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 19-11-1996  ID: 3120

Beschrijving

De bescherming omvat de parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met de onmiddellijke omgeving, met inbegrip van de Pastorijdreef, de Kerkdreef en een deel van de kerkwegel ten oosten van het kerkhof. Binnen het stadsgezicht zijn de parochiekerk en pastorie, de kerkhofmuur en de zilverlinde op de hoek van de Kerkdreef en de Loofblommestraat beschermd als monument.Waarden

De omgeving van de parochiekerk en pastorie, met name de Kerkdreef een deel van de Kerkwegel en de Pastoriedreef is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als centrum van de parochie van Sint-Denijs-Westrem waarvan de oorsprong zou teruggaan tot de 10de eeuw, met eerste romaans kerkje, afhankelijk van de Gentse Sint-Pietersabdij, uit de 12de eeuw met karakteristiek ommuurd ovaal kerkhof met omlopende kerkwegel; pas voornamelijk in de 19de eeuw kreeg het zijn huidig voorkomen met de neogotische kerk met omringend, deels nog oud kerkhof met monumentale graven, de neogotische pastorie met grote pastorietuin, de nog deels 19de-eeuwse gemeenteschool en verschillende dorps- en burgerhuizen;

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : als belangrijk vrij gaaf gebleven ensemble van 19de-eeuwse monumenten en woningen met hun omringende bestanddelen, inherent aan een dorpskom en die duidelijk de toen gangbare bouwstijlen illustreren met de neogotische kerk en pastorie, de neoclassicistische burger- en dorpshuizen, landelijke herbergen en boerenhuisjes met nog aanwijsbare oudere kernen, alle gelegen in een landelijk gebleven, boomrijke omgeving..

Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk en pastorie Sint-Denijs met omgeving

Hogeheerweg, Kerkdreef, Kerkwegel, Loofblommestraat, Pastorijdreef (Gent)
De huidige neogotische Sint-Denijskerk met omringend ommuurd kerkhof, de omlopende kerkwegel en de Pastorijdreef, de tegenover de kerk gelegen neogotische pastorie, enkele voormalige brouwers- en bloemistenhuizen, typische 19de-eeuwse dorpshuizen en vroegere herbergen bepalen de oude parochiekern.

Is de omvattende bescherming van

Alleenstaand burgerhuis

Kerkdreef 1 (Gent)
Alleenstaand burgerhuis met voortuintje, gedeeltelijk afgesloten door een fraai ijzeren hek. Dubbelhuis van drie traveeën met twee bouwlagen onder schilddak, daterend van 1870. Uitgewerkte houten deur met gesculpteerde maskers en griffioenen.


Brouwerij Roegiers

Hogeheerweg 1, Kerkwegel 1 (Gent)
Behouden woonhuis en kelder van de brouwerij. Burgerhuis met voortuin afgesloten door een fraai ijzeren hek uitziend op het kerkhof. Bepleisterde en geschilderde voorgevel met dubbelhuisopstand, vijf traveeën en twee bouwlagen onder zadeldak, daterend van 1838. Rechts aangebouwde vleugel van drie traveeën en twee bouwlagen.


Opgaande zilverlinde als vredesboom

Kerkdreef zonder nummer, Loofblommestraat zonder nummer (Gent)
Op de hoek van de Kerkdreef met de Loofblommestraat te Sint-Denijs-Westrem stond een monumentale zilverlinde. Volgens de uitbater van de herberg ‘t Zwaantje werd de boom aangeplant als vredesboom na de Eerste Wereldoorlog (vermoedelijk in 1921).


Parochiekerk Sint-Denijs met kerkhof

Kerkdreef 11 (Gent)
Neogotische kerk gebouwd door architect M.J. Wolters ter vervanging van het in 1845 gesloopte romaanse kerkje uit de 12de eeuw. Sober bak- en hardstenen gebouw onder zadeldak, omgeven door een ommuurd kerkhof, aan de Kerkdreef voorzien van fraaie ijzeren hekken tussen gietijzeren zuiltjes op bakstenen voet. De plattegrond vertoont een driebeukig schip van zes traveeën met koor van twee traveeën en vijfzijdige sluiting.


Pastorie Sint-Denijsparochie

Pastorijdreef 2 (Gent)
Ruim dubbelhuis met voortuin afgesloten door een ijzeren hek op bakstenen voet, rechts omhaagd. Voorgevel in neogotische stijl, volgens bouwaanvraag van 1881 en gesigneerd V. Hoecke, bouwkundige.


Twee burgerhuizen

Loofblommestraat 45-47 (Gent)
Rijhuizenblok bestaande uit twee huizen met twee bouwlagen onder doorlopend zadeldak, in kern minstens opklimmend tot het eerste kwart van de 19de eeuw, aangepast in het derde kwart van de 19de eeuw.


Villa des Lilas

Loofblommestraat 20 (Gent)
Achterin gelegen voormalig bloemistenhuis in neotraditionele baksteenarchitectuur, van circa 1900. Omringende tuin afgesloten door een laag bakstenen muurtje en fraai ijzeren hek tussen vernieuwde hekpijlers.