Kasteel Notax

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Destelbergen
Straat Kwadenplasstraat
Locatie Kwadenplasstraat 12 (Destelbergen)
Alternatieve naam Kasteel Goet

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44013/108.1
  • 4.01/44013/133.1
  • OO001765

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Notax

Kwadenplasstraat 12, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot de vroege middeleeuwen. Ook de naam "Notax" wijst op de vroegmiddeleeuwse oorsprong.

Beschrijving

Het kasteel Notax te Destelbergen is beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van kasteel Notax als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een uit gotische kern met karakter van “kasteel” tot 18de-eeuws landhuis geëvolueerd concept.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

Het kasteel Notax is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.