Beschermd monument

Kasteel Notax

Beschermd monument van tot heden

ID
9649
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9649

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Beschrijving

Het kasteel Notax te Destelbergen is beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van kasteel Notax als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van een uit gotische kern met karakter van “kasteel” tot 18de-eeuws landhuis geëvolueerd concept.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het kasteel Notax is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Notax

Kwadenplasstraat 12 (Destelbergen)
Omgracht kasteel in bijbehorend park met kasteelhoeve en toegangspoort nabij de Ledebeek, in de noordwesthoek van de gemeente. In oorsprong zou de site met omgrachting opklimmen tot de vroege middeleeuwen. Ook de naam Notax wijst op de vroegmiddeleeuwse oorsprong. Begin 17de eeuw zou Notax heropgebouwd zijn tot een kasteel dat typologisch aansluit bij de bescheiden kastelen uit de eerste helft van de 17de eeuw. Gewit bak- en zandstenen kasteel van twee bouwlagen onder snijdende schilddaken en lage haakse westvleugel van één bouwlaag onder zadeldak.