Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Kasteel Steevliet

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 96492   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96492

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Ingeplant in een park waarvan de omvang, afgezien van een strook villakavels aan Heusdenbaan, nog grosso modo overeenstemt met de begrenzing die het buitengoed in de tweede helft van de 18de eeuw bezat.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Kasteel Steevliet

Heusdenbaan 67 (Melle)
Ingeplant in een park waarvan de omvang, afgezien van een strook villakavels aan Heusdenbaan, nog grosso modo overeenstemt met de begrenzing die het buitengoed in de tweede helft van de 18de eeuw bezat.