Beschermd monument

Grenspaal anno 1720

Beschermd monument van 27-07-1994 tot heden
ID: 9650   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9650

Besluiten

Grenspalen gedateerd 1720, 1770 en 1815
definitieve beschermingsbesluiten: 27-07-1994  ID: 2731

Beschrijving

De grenspaal anno 1720 is beschermd als monument.


Waarden

De grenspaal van 1720, voorheen geplaatst achter de kerk, nu ingeplant aan de Lekestraat, tegen de Lekebeek, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeelden van de oudst gekende grenspalen uit de Oostenrijkse periode daterend van 1720 te Stekene, van 1770 te Wachtebeke en als provinciegrenspaal uit de eerste helft van de 19de eeuw te Stekene (Kemzeke).
Als onderdeel van het patrimonium verwijzend naar ons historisch verleden en fungerend als herkenningspunt en visuele herinnering aan de sinds 1 januari 1993 verdwenen grenzen.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Grenspaal anno 1720

Lekestraat zonder nummer (Stekene)
In de dorpskom (Kerkstraat) ten noordoosten achter de Heilige Kruisparochie staan thans in een plantsoentje twee arduinen grensstenen uit de Oostenrijkse Periode.