Beluik Hof van Barmhartigheid

Beschermd monument van 09-05-2003 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Gent
Deelgemeente Gent
Straat Peerstraat
Locatie Peerstraat 81-91 (Gent)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44021/1408.1
  • 4.01/44021/667.1
  • OO002806

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Beluik Hof van Barmhartigheid

Peerstraat 81-91, Gent (Oost-Vlaanderen)

Complex van arbeidershuisjes uit begin 19de eeuw, gebouwd rondom een rechthoekige geplaveide binnenplaats. Vermoedelijk oorspronkelijk een hoevecomplex.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De bescherming omvat de voormalige hoeve en 19de-eeuwse beluik Hof van Barmhartigheid.

Waarden

Beluik zogenaamd Hof van Barmhartigheid is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde, industrieel-archeologische waarde

Het gebouwencomplex van een nog door groen omgeven oude hoeve vormt een sterk beeldbepalend element in het straatbeeld als een van de schaars geworden getuigen van de vroegere landelijke omgeving van Rooigem. Even opmerkelijk is de omvorming in 1864 van het vroegere landbouwbedrijfsgebouw tot een beluik van vijf arbeidershuisjes, zogenaamd Hof van Barmhartigheid, een karakteristieke vorm van arbeidershuisvesting in de druk bevolkte 19de-eeuwse arbeiderswijken.
Het voormalige boerenhuis is een goed voorbeeld van een bescheiden landelijke woning uit de 18de eeuw met typerende architecturale elementen zoals de deurwaaier, de dakkapel, de afwerking van de zijgevels door muurvlechtingen, wijzend op een oude, 18de-eeuwse kern, en binnenshuis een onderkelderde opkamer, bewaarde moerbalken en zoldergebint.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.