Beschermd monument

Provinciale grenspaal

Beschermd monument van 27-07-1994 tot heden
ID: 9653   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9653

Besluiten

Grenspalen gedateerd 1720, 1770 en 1815
definitieve beschermingsbesluiten: 27-07-1994  ID: 2731

Beschrijving

De provinciale grenspaal is beschermd als monument.Waarden

Eén provinciale grenspaal anno 1815-1830, aan het tolkantoor aan de staatsgrens met Nederland, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeelden van de oudst gekende grenspalen uit de Oostenrijkse periode daterend van 1720 te Stekene, van 1770 te Wachtebeke en als provinciegrenspaal uit de eerste helft van de 19de eeuw te Stekene (Kemzeke).
Als onderdeel van het patrimonium verwijzend naar ons historisch verleden en fungerend als herkenningspunt en visuele herinnering aan de sinds 1 januari 1993 verdwenen grenzen.

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Provinciale grenspaal

De Stropersstraat zonder nummer (Stekene)
Naast het tolkantoor aan het kruispunt van de staatsgrens met Nederland en de baan Hulst-Sint-Niklaas bevindt zich een provinciegrenspaal of grenszuil geplaatst door de provincie Oost-Vlaanderen na de vastlegging van de provinciegrenzen (1830?).