Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
96589
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96589

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen op begraasd erf; breed ijzeren hek tussen betonnen paaltjes.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Boerenwoning

Hemelrijkstraat 26 (De Pinte)
Boerenwoning van een hoeve met losse bestanddelen, opgevat als een volume van zes traveeën onder mank zadeldak met sporen van vlechtingen in zijgevels, opklimmend tot de 18de eeuw.