Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Boswachtershuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96592
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96592

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig boswachtershuis bij het kasteel, in 1933 in gebruik door de ertegenover gelegen kostschool als huishoudschool zogenaamd "Sint-Martha", en nu gerestaureerde particuliere woning.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Boswachterswoning

Kasteeldreef 1 (Zwalm)
Voormalig boswachtershuis bij het kasteel, woning van zes traveeën onder zadeldak, minstens uit begin 19de eeuw.