Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden

Locatie

Provincie Vlaams-Brabant
Gemeente Herne
Deelgemeente Herne
Straat Kerkstraat
Locatie Kerkstraat (Herne)
Alternatieve naam Parochiekerk Sint-Petrus en Paulus

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/23032/107.1
  • OB000352

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat zonder nummer, Herne (Vlaams-Brabant)

Belangwekkend gebouw met omringend kerkhof, hoofdzakelijk opgetrokken uit breuksteen van schilfersteen met gebruik van Doornikse kalksteen en zandsteen. Romaanse overblijfselen in het schip, meermaals verbouwd en gerestaureerd.

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter, ook parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus genoemd, is beschermd als monument.

Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde.

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde.

Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.