Beschermd monument

Parochiekerk Sint-Pieter

Beschermd monument van 19-04-1937 tot heden
ID: 966   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/966

Besluiten

Religieuze gebouwen
definitieve beschermingsbesluiten: 19-04-1937  ID: 21

Beschrijving

De parochiekerk Sint-Pieter, ook parochiekerk Sint-Petrus en Sint-Paulus genoemd, is beschermd als monument.Waarden

De Sint-Pieterskerk is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde.

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde.


Aanduiding van

Is de bescherming van

Parochiekerk Sint-Pieter

Kerkstraat zonder nummer (Herne)
Belangwekkend gebouw met omringend kerkhof, hoofdzakelijk opgetrokken uit breuksteen van schilfersteen met gebruik van Doornikse kalksteen en zandsteen. Romaanse overblijfselen in het schip, meermaals verbouwd en gerestaureerd.