Beschermd monument

Kasteeldomein Crabbenburg: kasteel en toegangsbrug

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

ID
9660
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9660

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Beschrijving

Het kasteel Crabbenburg te Destelbergen is, met inbegrip van de brug over de kasteelgracht, beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’. In hetzelfde besluti werd de hoeve bij het kasteel beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van kasteel Crabbenburg als volgt werd gemotiveerd: als nagenoeg zuiver voorbeeld (op de frontonvulling na) van een streng-klassiek geïnspireerde interpretatie van groot landhuis, daterend uit de vroege 19de eeuw onder invloed van het palladiassisme verder is ontwikkeld. Belangrijk uit architectuurhistorisch oogpunt is eveneens de trappengang te weerszijden, als element ontleend aan de laatrenaissance en barokarchitectuur.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).


Waarden

Het kasteel Crabbenburg met inbegrip van de brug over de kasteelgracht is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

-

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32 (Destelbergen)
In 1821-1823 bouw van een buitenplaats door F. Heynderycx, naar ontwerp van de Gentse architect J.B. van de Cappelle. Licht aangepast en vergroot in 1892. Oorspronkelijk empire buitenplaats met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën met bepleisterde en witgeschilderde gevels. IJzeren toegangshek voor de brug aan vierkante, hardstenen hekpijlers bekroond met een siervaas.