Kasteeldomein Crabbenburg: kasteel en toegangsbrug

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Destelbergen
Straat Eenbeekstraat
Locatie Eenbeekstraat 32 (Destelbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44013/106.1
  • 4.01/44013/124.1
  • OO001769

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Kasteeldomein Crabbenburg

Eenbeekstraat 32, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Oorspronkelijk empire buitenplaats met monumentaal karakter, opgevat als een op het zuiden georiënteerde Griekse tempel van drie verdiepingen en drie traveeën met bepleisterde en witgeschilderde gevels.

Beschrijving

Het kasteel Crabbenburg te Destelbergen is, met inbegrip van de brug over de kasteelgracht, beschermd als monument.

Het kasteel en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’. In hetzelfde besluti werd de hoeve bij het kasteel beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van kasteel Crabbenburg als volgt werd gemotiveerd: als nagenoeg zuiver voorbeeld (op de frontonvulling na) van een streng-klassiek geïnspireerde interpretatie van groot landhuis, daterend uit de vroege 19de eeuw onder invloed van het palladiassisme verder is ontwikkeld. Belangrijk uit architectuurhistorisch oogpunt is eveneens de trappengang te weerszijden, als element ontleend aan de laatrenaissance en barokarchitectuur.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

Het kasteel Crabbenburg met inbegrip van de brug over de kasteelgracht is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.