Beschermd monument

Kasteeldomein Crabbenburg: boerenhuis van de kasteelhoeve

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden
ID: 9661   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9661

Besluiten

Kastelen, neogotische hoeve, neogotische kapel en bedevaartplaats Bergenkruis
definitieve beschermingsbesluiten: 23-01-1981  ID: 1568

Beschrijving

Het neogotische boerenhuis van de hoeve bij het kasteel Crabbenburg te Destelbergen is beschermd als monument.

De kasteelhoeve en omgeving maken deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’. In hetzelfde besluit werd het kasteel beschermd als monument.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de historische en architectuurhistorische waarde van de kasteelhoeve als volgt werd gemotiveerd: de neogotische hoeve bij kasteel Crabbenburg vormt met haar schijngevel één geheel: bouwnaden ontbreken en het metselwerk is ingebonden; bovendien bevindt zich in de achtergevel eveneens een neogotisch puntboogvenster. Zeer waarschijnlijk kwam dit gebouwtje tot stand samen met het kasteel, niettegenstaande de verschillende stijlopvattingen van het beide; het zou derhalve dateren uit het tweede kwart van de 19de eeuw. Indien kan worden bewezen dat het gebouwtje dateert van voor 1830, dan zou het een uiterst vroeg voorbeeld betreffen van neogotiek.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

De neogotische hoeve bij het kasteel Crabbenburg is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Kasteelhoeve

Zevensterrede 5 (Destelbergen)
Hoeve met losse bestanddelen, uit midden 19de eeuw. Merkwaardig boerenhuis van één bouwlaag en drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen), met voorpuntgevel (op het westen) in "plaaster"-neogotische stijl.