Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 96616   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96616

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten bakstenen hoeve deels opklimmend tot de 18de tot 19de eeuw, aangepast en uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw. Toegangspoort, op noordhoek van gekasseide onregelmatige vierhoekige binnenplaats, gevormd door houten latei met pannen ezelsrug boven ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semi-gesloten hoeve

Langenbroekweg 6 (Brakel)
Semigesloten bakstenen hoeve deels opklimmend tot de 18de tot 19de eeuw, aangepast en uitgebreid in de tweede helft van de 19de eeuw. Toegangspoort, op noordhoek van gekasseide onregelmatige vierhoekige binnenplaats, gevormd door houten latei met pannen ezelsrug boven ijzeren hek. Bijbehorende Heilig Hartkapel, minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 19de eeuw.