Neogotische kapel

Beschermd monument van 23-01-1981 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Destelbergen
Deelgemeente Destelbergen
Straat Beukendreef
Locatie Beukendreef zonder nummer (Destelbergen)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44013/104.1
  • 4.01/44013/134.1
  • OO001771

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Neogotische kapel

Beukendreef zonder nummer, Destelbergen (Oost-Vlaanderen)

Merkwaardige wegkapel in vroege neogotische stijl opgericht naast de toegang tot "Kasteel Te Lande". Gebouwd in 1847 naar ontwerp van Eugenius Dons in opdracht van het echtpaar L. en F. Huyttens-Van Tieghem, toenmalige bewoners van 'Kasteel Te Lande'.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

De neogotische kapel bij het kasteel Te Lande langs de Beukendreef te Destelbergen is beschermd als monument.

De kapel maakt deel uit van het beschermde dorpsgezicht ‘Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat’.

De Koninklijke Commissie voor Monumenten en Landschappen (KCML) bracht een advies uit waarbij de architectuurhistorische waarde van de neogotische kapel als volgt werd gemotiveerd: als voorbeeld van neogotische kleinarchitectuur, ontleend aan een laatgotische vormentaal, waar sommige elementen er letterlijk kopieën van zijn.

  • Onroerend Erfgoed Oost-Vlaanderen, DO000627, Kastelen Notax, Succa, Crabbenburg, Te Lande en deze langs de Eenbeekstraat, samen met hun aanhorigheden, hoeves, waterpartijen, parken, dreven, hovingen en omgeving, advies KCML (1981).

Waarden

De neogotische kapel bij het kasteel Te Lande is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.