Beschermd monument

Stedelijke Meisjesschool

Beschermd monument van tot heden

ID
9663
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9663

Besluiten

Stadsschool ontworpen door Charles Van Rysselberghe
definitieve beschermingsbesluiten: 05-06-2003  ID: 4056

Beschrijving

De bescherming omvat de stedelijke meisjesschool aan Klein Raamhof.Waarden

De stadsschool is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

historische waarde

in casu architectuurhistorische en cultuurhistorische waarde: : Het schoolgebouw in Klein Raamhof werd als stedelijke meisjesschool gebouwd in 1900 naar ontwerp van architect Charles Van Rysselberghe. Het is een zeer representatief voorbeeld van de neoclassicistische richting binnen het omvangrijke oeuvre dat deze bouwmeester als stadsarchitect tussen 1879 en 1916 realiseerde.
Als volledig authentiek bewaard gebouw met nog oorspronkelijke indeling en respect voor de originele materialen en het schrijnwerk is het één van de meest gave exemplaren binnen het Gentse scholenpatrimonium. Hierdoor is het exemplarisch voor een schoolgebouw uit die tijd en representatief voor het werk van architect Van Rysselberghe.
Het schoolgebouw is ook een interessant materiële getuige van de geschiedenis van het stedelijk onderwijs. Typologisch heeft het een voorbeeldfunctie als schoolgebouw met de karakteristieke plattegrond die tot op heden navolging kent met een brede circulatiegang aan de noordelijk straatzijde en ruime, door brede vensters verlichte klaslokalen aan de rustige zuidzijde uitziend op de speelplaats.
De huidige functie van historisch archief en documentatiecentrum van het stedelijk onderwijs "De school van toen" vindt in dit gebouw een uitermate aangepast kader.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Stedelijke Meisjesschool

Klein Raamhof 8 (Gent)
Het neoclassicistisch schoolgebouw aan Klein Raamhof werd in 1900 gebouwd als meisjesschool en bewaarschool, naar ontwerp van Charles Van Rysselberghe.