Beschermd monument

Oorlogsmonument

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden
ID: 9666   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9666

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4896

Beschrijving

Het oorlogsmonument is beschermd als monument.


Waarden

Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lochristi is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Beeldengroep bestaande uit een gekruisigde Christusfiguur en een wakende engel die aan een stervende soldaat een lauwerkrans reikt. De soldaat kijkt naar het bas-reliëf op de sokkel en ziet met zijn laatste blik hoe de vader zijn akker bewerkt en hoe de vrouw naar hem toe komt. Deze beeldenpartij staat in een groot perk waarin witte stenen liggen met de namen van slachtoffers.
Beeldengroep in realistische expressieve stijl met sterke symbolentaal, waarbij lijden en religie verbonden worden met de opoffering voor de overwinning en de vrijheid van het vaderland.
Representatief thematisch werk van de beeldhouwer Aloïs De Beule, die meer dan 20 oorlogsmonumenten realiseerde. Aloïs De Beule (Zele 1861 - Gent 1935) volgde opleiding aan de Academie van Gent en werkte onder meer in het atelier van Mathias Zens. Hij richtte te Gent een eigen atelier op voor religieuze kunst. Belangrijke medewerkers waren beeldhouwers Oscar Sinea, Geo Verbanck, Louis Du Bar, Leo Sarteel, Modest Van Hecke, Achille Moortgat en Jules Vits. De Beule evolueerde van een hoofdzakelijke neogotische kunst naar monumentale realistische expressieve beeldhouwkunst.

historische waarde

Oorlogsgedenkteken Eerste Wereldoorlog voor de herdenking van de gesneuvelde helden van Lochristi. Later aangevuld ter nagedachtenis van de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog.

sociaal-culturele waarde

Als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument

Dorp-Oost zonder nummer (Lochristi)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Lochristi.