Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Café du Parc

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96674
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96674

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig "café du Parc", heden "café Royal Casino", opgevat als een vrij klassiek hoekpand met de Kunstlaan volgens bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Ch. Masereel.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Café du Parc

Charles de Kerchovelaan 191 (Gent)
Voormalig "café du Parc", heden "café Royal Casino", opgevat als een vrij klassiek hoekpand met de Kunstlaan volgens bouwaanvraag van 1901, naar ontwerp van architect Ch. Masereel.