Beschermd monument

Refugiehuis abdij van Averbode met kapel

Beschermd monument van 11-08-1943 tot heden
ID: 967   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/967

Besluiten

Woningen, brouwerij, herberg en refugiehuizen van de abdijen van Averbode, Tongerlo en Corsendonck
definitieve beschermingsbesluiten: 11-08-1943  ID: 76

Beschrijving

De bescherming als monument omvat het refugiehuis van de abdij van Averbode met inbegrip van de kapel in de tuin.


Waarden

Het oud refugiehuis van Averbode, met inbegrip van de kapel in de tuin, is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu archeologische waarde


Aanduiding van

Is de bescherming van

Refugiehuis abdij van Averbode

Refugiestraat 6, 8 (Diest)
De abdij zou een refugium in deze stad bezeten hebben sinds begin 15de eeuw. In de eerste jaren van de 16de eeuw liet abt Van der Schaeft er belangrijke werken uitvoeren.

Is de gedeeltelijke bescherming van

Ensemble Demerstraat en Refugiestraat

Demerstraat, Refugiestraat (Diest)
Ensemble dat getuigt van het straatbeeld rond 1900 en sterk beeldbepalend is voor de Demerstraat en het zicht vanuit de Refugiestraat.