Beschermd monument

Fabriek vuurvaste materialen Sugg & Cie: ovens en bewerkingshallen

Beschermd monument van 29-05-1995 tot heden

ID
9671
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9671

Besluiten

Fabriek vuurvaste materialen Sugg & Cie: ovens en bewerkingshallen
definitieve beschermingsbesluiten: 29-05-1995  ID: 2870

Beschrijving

De bescherming omvat onderdelen van de voormalige fabriek van vuurvaste materialen Sugg & Cie, meer bepaald de ovens, de noordoostelijk gelegen bewerkingshal en de buitenmuur van de zuidwestelijk gelegen bewerkingshal.



Waarden

De voormalige fabriek van vuurvaste materialen Sugg & Cie, later Colpaert, inzonderheid de vier ovens, de noordoostelijk gelegen bewerkingshal (lengte circa 35 meter), de buitenmuur van de zuidwestelijk gelegen bewerkingshal (lengte circa 15 meter) is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

als, naar typologie, gaaf bewaard industrieel complex, opgericht en uitgebouwd in de jaren 1850-60; als één van de belangrijkste materiële getuigen van industriële bedrijvigheid te Gent in de laatste 150 jaar; als zeldzaam geworden getuige van een verloren gegaan productieproces, waaronder de aanmaak van vuurvaste elementen voor gasfabrieken later onder andere ook voor ijzergieterijen; als zeldzaam geworden voorbeeld van halfronde, gegroepeerde koepelovens en van bewerkingshallen met een voor die tijd illustratieve muurpartij en een gemengde houten/ijzeren dakstructuur typerend voor een overgangsfase naar materiaalgebruik.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Fabriek vuurvaste materialen

Groendreef 51 (Gent)
Achterin gelegen bewerkingshallen en ovens met schoorstenen van een fabriek van vuurvaste materialen, eertijds zogenaamd "J. Sugg et cie". Het industrieel complex werd opgericht en uitgebouwd in de jaren 1850-1860. Het vormt een belangrijke materiële getuige van industriële bedrijvigheid te Gent en is een zeldzaam geworden getuige van een verloren gegaan productieproces, waaronder de aanmaak van vuurvaste elementen voor gasfabrieken.