Beschermd monument

Veeartsenijschool: Instituut voor Anatomie

Beschermd monument van tot heden

ID
9675
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9675

Besluiten

Gebouwen van de veeartsenijschool van de Universiteit Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-2009  ID: 4659

Beschrijving

De bescherming omvat het Instituut voor Anatomie, onderdeel van de voormalige Veeartsenijschool. De gebouwen maken ook deel uit van de als stadsgezicht beschermde omgeving van de Coupure.Waarden

Het voormalig Instituut voor Anatomie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het gebouw dat architect Desmet realiseerde in 1937 is zeer representatief voor de modernistische architectuur van de jaren 1930 of Nieuwe Zakelijkheid als realisatie van een sterk uitgedacht concept getuigend van architecturale kwaliteiten, als overstijging van de loutere wetenschappelijke functionaliteit van de gebouwen door de uitgebalanceerde dynamiek en ruimtelijke compositie onder meer door het gebruik van een binnenpatio met over twee bouwlagen doorgetrokken beglaasde hoekerker met stalen schrijnwerk of de uitzonderlijke compositie van een kamer met twee overhoekse vensterstroken. De zenitale verlichting van het auditorium werd hier gerealiseerd door een unieke dakbedekking met glazen dakpannen boven het volledig beglaasde bovenlicht. De door architect Desmet ontworpen auditoriumtafels getuigen van zijn veelzijdig talent en visie als totaalconcept. Ook de originele eiken binnendeuren met origineel deurbeslag en de rij vestiairekastjes geven de traphal en gangen grote architecturale kwaliteit. In de zaal voor Anatomie getuigen de wandschilderingen van Karel De Bondt van 1942, die de evolutie van het paard voorstellen, nog van de oorspronkelijke functie van het gebouw.

wetenschappelijke waarde

Dit gebouw is binnen het gebouwde patrimonium van de vroegere veeartsenijschool een uniek getuige van het universitaire conceptueel denken van de ontwerper, professor ingenieur architect August Desmet; die hier zijn ideeën over architectuur, eenheid, rust en harmonie als "heel grote elementen van schoonheid" meesterlijk toepaste. "Formele schone meetkundige verhoudingen mochten slechts daar toegepast worden waar ze noch het constructieve, noch de belichting en hygiëne hinderden". Het concept van August Desmet was een voorbeeld van veterinaire kliniekbouw in Europa.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het Instituut voor Anatomie en biologie was het eerste nieuwe gebouw, dat professor ingenieur architect August Desmet ontwierp in 1937 voor de veeartsenijschool. Dit gebeurde in nauwe samenspraak met de docerende professoren en werd een voorbeeld van veterinaire kliniekbouw in Europa.
Het is een functioneel, streng geometrische concept met sobere bakstenen parementen, brede vensters met fijne stalen profielen en een moderne stalen skeletstructuur die een grote flexibiliteit van indeling toeliet. De overluifelde ingangen en buitentrappen verraden de invloed van de Hollandse baksteenarchitectuur.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)
De Veeartsenijschool in Gent werd gesticht naar aanleiding van de vernederlandsing van de universiteit in 1930 en werd gebouwd op de plaats van het Casino. Enige getuige van het Casino is een deel van het ijzeren hekwerk aan de Coupure. Ingenieur-architect August Desmet, hoogleraar Architectuur en Urbanisme, kreeg de opdracht nieuwe gebouwen te ontwerpen en opteerde voor afzonderlijke paviljoenen voor de Kliniek van Grote Huisdieren, Kliniek voor Kleine Huisdieren, voor de Instituten voor Pathologie, Farmacodynamica, en Anatomie en Biologie. De bouw startte vanaf 1937 en verliep gespreid tot in de jaren 1950. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw. De site omvat ook de voormalige Provinciale Hogere Arbeidsschool aan de Coupure en een conciërgewoning en vleugel aan het Casinoplein, naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck uit 1929.