Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huis De Stadt Doornick

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 96752   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96752

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak (leien) en twee, bij de restauratie aangebrachte dakkapellen in klokvorm, met vermoedelijke kern uit de 16de-17de eeuw, aangepast in de 19de eeuw doch heropgebouwd in 1955 naar ontwerp van architect P. Eeckhout.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Huis De Stadt Doornick

Korenlei 11-12 (Gent)
Breedhuis van vijf traveeën met drie bouwlagen en zadeldak en twee, bij de restauratie aangebrachte dakkapellen in klokvorm, met vermoedelijke kern uit de 16de-17de eeuw, aangepast in de 19de eeuw doch heropgebouwd in 1955 naar ontwerp van architect P. Eeckhout, met vernieuwd gevelparement uit Franse kalkzandsteen.