Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losstaande bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96755
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96755

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Achterin gelegen mooi ingeplante landelijke hoeve met losse bestanddelen geschikt rondom een vierkant, deels gekasseid en begraasd erf met centraal stalgebouwtje en gekasseide oprit in het zuiden.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Leystraat 1 (Kruisem)
Achterin gelegen mooi ingeplante landelijke hoeve met losse bestanddelen geschikt rondom een vierkant, deels gekasseid en met gras begroeid erf met centraal stalgebouwtje en gekasseide oprit in het zuiden. Boerenhuis van acht traveeën onder zadeldak, in kern opklimmend tot eind 18de eeuw.