Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Klooster van de zusters van Liefde van Jezus

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96756
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96756

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalig klooster van de zusters van Liefde van Jezus en Maria, rustoord, kleuterschool, lagere school en middelbare school, heden kleuterschool, vrije lagere meisjesschool (nummer 2), openbare bibliotheek (nummer 2 A) en vrije lagere jongensschool (Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan nummer 2 A). Middelbare school zogenaamd "Spes Nostra" overgebracht naar Lochristi, Dorp-Oost nummer 32, klooster en rustoord verhuisd naar Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan nummer 4.Aanduiding van

Is de gedeeltelijke vaststelling van

Klooster en school van de zusters van Liefde van Jezus en Maria

Kanunnik Petrus Jozef Triestlaan 4, Zaffelare-Dorp 2 (Lochristi)
Schoolgebouwencomplex waarvan het oudste deel gevormd wordt door de lagere school of de rechtervleugel aan de straat, opgericht in 1867. Het links aansluitend vroeger schoolgebouw is vermoedelijk van circa 1880. Achterin de tuin opgerichte Onze-Lieve-Vrouwekapel, gedateerd 1850. Het klooster en rustoord zijn inmiddels verhuisd naar de nieuwe rust- en verzorgingsinstelling Sint-Vincentius van 1981.