Beschermd monument

Veeartsenijschool: Instituut voor Pathologie

Beschermd monument van tot heden

ID
9676
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9676

Besluiten

Gebouwen van de veeartsenijschool van de Universiteit Gent
definitieve beschermingsbesluiten: 23-10-2009  ID: 4659

Beschrijving

De bescherming omvat het Instituut voor Pathologie, onderdeel van de voormalige Veeartsenijschool. De gebouwen maken ook deel uit van de als stadsgezicht beschermde omgeving van de Coupure.Waarden

Het voormalig Instituut voor Pathologie is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Het gebouw dat architect Desmet realiseerde in 1951 sluit nauw aan bij de vroegere paviljoenen in modernistische stijl van de jaren 1930 en getuigt van dezelfde architecturale kwaliteiten, als overstijging van de loutere wetenschappelijke functionaliteit van de gebouwen door de uitgebalanceerde dynamiek, ruimtelijke compositie, lichtinval en circulatie.
De zorg voor esthetiek blijkt vooral uit de aangewende materialen en soms ongewone en ingenieuze materiaalcombinatie onder meer in de rijkelijk aangeklede traphal met marmerplaten, de decoratief uitgewerkte tegelvloeren van de trappen, in de circulatiegangen en in de collectiezaal met galerij en het verzorgde metalen binnen- en buitenschrijnwerk.
Door het eveneens aanwenden van een bas-reliëf van beeldhouwer Geo Verbanck creëerde August Desmet een esthetische band tussen de verschillende gebouwen van het complex.

wetenschappelijke waarde

Het gebouw van de Pathologie is binnen het gebouwde patrimonium van de vroegere veeartsenijschool een uniek getuige van het universitaire conceptueel denken van de ontwerper, professor ingenieur architect August Desmet; die hier zijn ideeën over architectuur, eenheid, rust en harmonie als "heel grote elementen van schoonheid" meesterlijk toepaste. "Formele schone meetkundige verhoudingen mochten slechts daar toegepast worden waar ze noch het constructieve, noch de belichting en hygiëne hinderden" aldus Desmet zelf.
Het concept voor de veeartsenijschool van August Desmet met afzonderlijke paviljoenen, uitgewerkt in samenspraak met de docerende professoren, met vlotte circulatiegangen, ruimverlichte labo's en operatiezalen, was één van de modernste in zijn tijd en een voorbeeld van veterinaire kliniekbouw in Europa.

historische waarde

in casu architectuurhistorische waarde: : Het Instituut voor Pathologie was het laatste gebouw dat professor ingenieur architect August Desmet ontwierp voor de veeartsenijschool in 1948 en dat pas in 1951-55 gerealiseerd werd met geld van het Marshallplan.
Architectuurhistorisch is het gebouw belangrijk als voorbeeld van een zeer sterk uitgedacht concept van de ontwerper, professor ingenieur architect August Desmet uitgewerkt in eenzelfde sterk gedisciplineerde ruimtelijke compositie en een kwalitatief hoogstaande architectuur. Door de centrale, ruim verlichte hal wordt hier het licht op meesterlijke wijze naar de verschillende subruimten zoals de vestiaire, de trap, de liftkoker en de gangen verspreid.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Gentse Veeartsenijschool

Casinoplein 23, Coupure 308, 312 (Gent)
De Veeartsenijschool in Gent werd gesticht naar aanleiding van de vernederlandsing van de universiteit in 1930 en werd gebouwd op de plaats van het Casino. Enige getuige van het Casino is een deel van het ijzeren hekwerk aan de Coupure. Ingenieur-architect August Desmet, hoogleraar Architectuur en Urbanisme, kreeg de opdracht nieuwe gebouwen te ontwerpen en opteerde voor afzonderlijke paviljoenen voor de Kliniek van Grote Huisdieren, Kliniek voor Kleine Huisdieren, voor de Instituten voor Pathologie, Farmacodynamica, en Anatomie en Biologie. De bouw startte vanaf 1937 en verliep gespreid tot in de jaren 1950. Door haar concept en inrichting van onder meer de operatiezalen was ze één van de modernste van Europa en lange tijd het schoolvoorbeeld van veterinaire kliniekbouw. De site omvat ook de voormalige Provinciale Hogere Arbeidsschool aan de Coupure en een conciërgewoning en vleugel aan het Casinoplein, naar ontwerp van architect Valentin Vaerwyck uit 1929.