Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve Hof ten Maagdendale

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96797
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96797

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige semi-gesloten hoeve, voorheen (volgens niet na te trekken lokale geschreven bron) zogenaamd "Hof ten Maagdendale" of "Ferme du Val Vierge", verwijzend naar de abdij van Maagdendale te Oudenaarde; nochtans voorzien van wapenschild van de Sint-Salvatorabdij van Ename. Ruim gekasseid rechthoekig erf met vroegere mestvaalt in zuidwestelijke hoek deels met hoge bakstenen afboording.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hof ten Maagdendale

Vijverbeek 13 (Maarkedal)
Voormalige semigesloten hoeve met ruim gekasseid rechthoekig erf met boerenwoning van zes traveeën onder zadeldak, in 1785 herbouwd. Boerenwoning zijdelings uitgebreid in de eerste helft van de 20ste eeuw. Verder, langsschuur uit 1784 met aansluitende lagere bakstenen stallen en jongere L-vormige lage bakstenen stalvleugel uit het vierde kwart van de 19de of het eerste kwart van de 20st eeuw.