Beschermd monument

Oorlogsmonument Den Engel

Beschermd monument van 24-11-2011 tot heden

ID: 9681   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9681

Besluiten

Oorlogsmonument
definitieve beschermingsbesluiten: 24-11-2011  ID: 4866

Beschrijving

Het oorlogsmonument Den Engel voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene uit de Eerste en Tweede Wereldoorlog is beschermd als monument.Waarden

Het oorlogsmonument Eerste Wereldoorlog en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

Boven op een hoge arduinen obelisk staat een wijd gevleugelde witte engel, haar ene arm gestrekt en in de andere hand houdt ze bloemen vast. Aan de voorzijde wordt de obelisk getooid met een gedrapeerde vlag met daar onder het wapenschild van Stekene, het geheel uitgewerkt in halfverheven arduinen beeldhouwwerk. Aan de achterzijde uitgewerkt een groot palmblad met kruisbeeld. Sterk symbolische taal van de overwinning en van de opoffering van de gesneuvelden voor het vaderland. Niet gesigneerd.

historische waarde

Oorlogsgedenkteken Eerste Wereldoorlog opgericht in 1920 ter herinnering aan de gesneuvelden en opgeëisten van 1914-1918 te Stekene, met toevoeging van de namen van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. De Vlaamsche Oud-strijdersbond (V.O.S) financierde een deel en de resterende som werd bijgedragen door de inwoners van Stekene zelf.

sociaal-culturele waarde

Oorlogsgedenkteken als zijnde de materialisatie van het herdenken van een collectief trauma. Sterk ruimtelijk en beeldbepalend element binnen het dorpsbeeld van Stekene door de inplanting op een kruising en tegenover het gemeentehuis. Opgericht in 1920 op de marktplaats en om esthetische redenen in 1937 verplaatst naar de Dorpstraat Het oorlogsgedenkteken is gelegen binnen het beschermde dorpsgezicht ‘de Heilig Kruiskerk en de gietijzeren pomp met hun omgeving’ bij KB van 18 september 1981.

Aanduiding van

Is de bescherming van

Oorlogsmonument Den Engel

Dorpsstraat zonder nummer (Stekene)
Oorlogsmonument Eerste en Tweede Wereldoorlog voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers van Stekene, ingehuldigd op 19 september 1920. Een paar jaar later, eind 1924 of begin 1925, werd er een hek rondom het gedenkteken geplaatst. Na de Tweede Wereldoorlog werden er nieuwe namen op het monument geplaatst.