Beschermd monument

Landhuis Verhavert Stede met tuin: landhuis

Beschermd monument van 12-04-1995 tot heden
ID: 9683   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9683

Besluiten

Woning Verhaeverts Stede met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1995  ID: 2854

Beschrijving

Het woonhuis van de zogenaamde “Verhaeverts Stede”, gelegen Maricolenweg 36 te Buggenhout, is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd de omwalling beschermd als monument, de tuin binnen de omwalling en de voormalige paardenstallen werden beschermd als dorpsgezicht.Waarden

Het woonhuis, gekend als “Verhaeverts Stede”, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als voorbeeld van een woonhuis in traditionele bak- en zandsteenbouw naast enkele meer op renaissance-vormen geïnspireerde elementen, destijds eigendom van de abdij van Affligem en daterend van 1660.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 door Pieter Van den Hove en Joanna Mortgat op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem, hier opgericht in 1129 op het "Cruysvelt", in de 15de eeuw vervangen door een pachthof.