Beschermd monument

Landhuis Verhavert Stede met tuin: walgracht

Beschermd monument van 12-04-1995 tot heden
ID: 9684   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9684

Besluiten

Woning Verhaeverts Stede met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1995  ID: 2854

Beschrijving

De walgracht rond de zogenaamde “Verhaeverts Stede” langs de Maricolenweg te Buggenhout is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd het woonhuis beschermd als monument, de tuin binnen de omwalling en de voormalige paardenstallen werden beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omwalling rond de woning, gekend als “Verhaeverts Stede”, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als omwalling rond een herenwoonst, voorbeeld van een “moated site”.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 door Pieter Van den Hove en Joanna Mortgat op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem, hier opgericht in 1129 op het "Cruysvelt", in de 15de eeuw vervangen door een pachthof.