Beschermd monument

Landhuis Verhavert Stede met tuin: walgracht

Beschermd monument van 12-04-1995 tot heden

ID
9684
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9684

Besluiten

Woning Verhaeverts Stede met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1995  ID: 2854

Beschrijving

De walgracht rond de zogenaamde “Verhaeverts Stede” langs de Maricolenweg te Buggenhout is beschermd als monument. In hetzelfde besluit werd het woonhuis beschermd als monument, de tuin binnen de omwalling en de voormalige paardenstallen werden beschermd als dorpsgezicht.Waarden

De omwalling rond de woning, gekend als “Verhaeverts Stede”, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als omwalling rond een herenwoonst, voorbeeld van een “moated site”.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem. Oorspronkelijk gebouw van vijf traveeën en twee bouwlagen, vermoedelijk begin 18de eeuw uitgebreid met twee traveeën.