Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek

Landhuis Verhavert Stede: tuin en paardenstallen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-04-1995 tot heden
ID: 9686   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9686

Besluiten

Woning Verhaeverts Stede met tuin
definitieve beschermingsbesluiten: 12-04-1995  ID: 2854

Beschrijving

Deze bescherming betreft de tuin binnen de omwalling en de paardenstallen bij de zogenaamde “Verhaeverts Stede”. Het woonhuis en de omwalling behoren niet tot deze bescherming, maar zijn wel apart beschermd als monument.Waarden

De tuin binnen de omwalling en de paardenstallen van de woning, gekend als “Verhaeverts Stede”, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als 17de-eeuwse omwalde woning met stallingen en bijhorende gronden, gelegen binnen de omwalling.

Aanduiding van

Is de gedeeltelijke bescherming van

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 door Pieter Van den Hove en Joanna Mortgat op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem, hier opgericht in 1129 op het "Cruysvelt", in de 15de eeuw vervangen door een pachthof.