Landhuis Verhavert Stede: tuin en paardenstallen

Beschermd stads- of dorpsgezicht, intrinsiek van 12-04-1995 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Buggenhout
Deelgemeente Buggenhout
Straat Maricolenweg
Locatie Maricolenweg 36 (Buggenhout)
Alternatieve naam Landhuis Cruysveltstede: tuin en paardenstallen

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.02/42004/101.1
  • 4.02/42004/103.1
  • DO000952
  • OO000721

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Landhuis Verhavert Stede met tuin

Maricolenweg 36, Buggenhout (Oost-Vlaanderen)

Achterin, nog grotendeels binnen een rechthoekige omgrachting ingeplant landhuis, gebouwd in 1660 door Pieter Van den Hove en Joanna Mortgat op de plaats van de abdijhoeve van de curtis, het bedrijfscentrum van Affligem, hier opgericht in 1129 op het "Cruysvelt", in de 15de eeuw vervangen door een pachthof.

Beknopte karakterisering

Beschrijving

Deze bescherming betreft de tuin binnen de omwalling en de paardenstallen bij de zogenaamde “Verhaeverts Stede”. Het woonhuis en de omwalling behoren niet tot deze bescherming, maar zijn wel apart beschermd als monument.

Waarden

De tuin binnen de omwalling en de paardenstallen van de woning, gekend als “Verhaeverts Stede”, is beschermd als monument omwille van het algemene belang gevormd door de:

historische waarde

als 17de-eeuwse omwalde woning met stallingen en bijhorende gronden, gelegen binnen de omwalling.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.