Windmolen Schelderomolen

Beschermd monument van 20-11-1991 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Schelderode
Straat Molenstraat
Locatie Molenstraat zonder nummer (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/107.1
  • OO001979

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Windmolen Schelderomolen

Molenstraat zonder nummer, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Stenen korenwindmolen op molenbelt gebouwd in 1907 ter vervanging van een houten staakmolen die zich minstens sinds de 18de eeuw bevond op de Schelderodekouter.

Beknopte karakterisering

Typologiewindmolens
Dateringvóór WO I

Beschrijving

De stenen windmolen Schelderomolen is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de molen als volgt gemotiveerd: “als goed voorbeeld van een nog volledig uitgeruste beltmolen die rond de eeuwwisseling werd opgetrokken.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000825, Schelderomolen (DE SCHEPPER J., 1991).

Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

historische waarde

historische waarde

in casu documentaire waarde:
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.