Beschermd monument

Windmolen Schelderomolen

Beschermd monument van 20-11-1991 tot heden

ID: 9689   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9689

Besluiten

Stenen windmolen met omgeving
definitieve beschermingsbesluiten: 20-11-1991  ID: 2412

Beschrijving

De stenen windmolen Schelderomolen is beschermd als monument.

In het beschermingsdossier wordt de industrieel-archeologische waarde van de molen als volgt gemotiveerd: “als goed voorbeeld van een nog volledig uitgeruste beltmolen die rond de eeuwwisseling werd opgetrokken.”

  • Onroerend Erfgoed Industrieel Erfgoed, beschermingsdossier DO000825, Schelderomolen (DE SCHEPPER J., 1991).


Waarden

De stenen windmolen is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

-

historische waarde

-

historische waarde

in casu documentaire waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Windmolen Schelderomolen

Molenstraat zonder nummer (Merelbeke)
Stenen korenwindmolen op molenbelt gebouwd in 1907 ter vervanging van een houten staakmolen die zich minstens sinds de 18de eeuw bevond op de Schelderodekouter.