Hof van Quaetham met oliemolen

Beschermd monument van 29-02-2000 tot heden

Locatie

Provincie Oost-Vlaanderen
Gemeente Merelbeke
Deelgemeente Munte
Straat Ruspoel
Locatie Ruspoel 5-7 (Merelbeke)

Administratieve gegevens

Andere nummers
  • 4.01/44043/119.1
  • OO002417

Is de (gedeeltelijke) bescherming van

Hof van Quaetham met oliemolen

Ruspoel 5-7, Merelbeke (Oost-Vlaanderen)

Het beeldbepalende hoevecomplex dateert van rond 1800 omvat een oliemolen die werd aangedreven door paarden.

Beschrijving

De bescherming als monument omvat de hoeve Hof van Quaetham met oliemolen aangedreven door paarden.

Waarden

De voormalige hoeve met oliemolen aangedreven door paarden is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

industrieel-archeologische waarde

De oliemolen is een zeldzaam geworden voorbeeld van een niet gemechaniseerde maalinstallatie in werking tijdens de 19de eeuw, namelijk een koppel pletterstenen op doodsbed, die werd aangedreven door paardenkracht, waarvan ook de deels bewaarde gekasseide rondgang in het bedrijfsgebouw nog getuigt. De oliemolen aangedreven door paarden en het boerenhuis met bovenverdieping vormen een geheel als bouwvolume onder doorlopend zadeldak met een dominerend karakter. Het landelijk bakstenen gebouwencomplex met U-vormige aanleg waarvan de oliemolen deel uitmaakt vertegenwoordigt een vrij aanzienlijke hoeve uit het begin van de 19de eeuw waaraan tevens een ambachtelijk agrarisch nijverheidsbedrijf gekoppeld was.
Logo Onroerend Erfgoed

Deze site is een realisatie van Onroerend Erfgoed, een agentschap van de Vlaamse Overheid dat onroerend erfgoed in Vlaanderen inventariseert, onderzoekt, beschermt, beheert en de ontsluiting ervan stimuleert.