Beschermd monument

Schandpaal

Beschermd monument van 08-02-1946 tot heden
ID: 9691   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/9691

Besluiten

Schandpaal
definitieve beschermingsbesluiten: 08-02-1946  ID: 151

Beschrijving

De bescherming omvat de schandpaal voor de Sint-Bavokerk.Waarden

De schandpaal is beschermd als monument omwille van het algemeen belang gevormd door de:

artistieke waarde

-

historische waarde

in casu oudheidkundige waarde:

historische waarde

in casu geschiedkundige waarde:

Aanduiding van

Is de bescherming van

Schandpaal

Mendonkdorp zonder nummer (Gent)
Schandaal, tegenover de kerk, opgegraven naast de kerk in 1868. Zou volgens het wapenschild geplaatst zijn door Monseigneur Van Eersel, bisschop van Gent van 1772 tot 1778 en heer van Mendonk.