Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve Patattenhof

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
96921
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96921

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losse bestanddelen achterin begraasd erf afgesloten door een dubbel, roodgeschilderd ijzeren hek.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve Patattenhof

Renning 14 (Lievegem)
Hoeve met losse bestanddelen achterin met gras begroeid erf afgesloten door een dubbel, roodgeschilderd ijzeren hek. Woonhuis van zes traveeën en één verhoogde bouwlaag onder mank zadeldak, in kern opklimmend tot de 18de eeuw. Achteraan, haaks aangebouwd melkhuisje. Verder groot bakstenen bedrijfsgebouw van 1903, varkensstal en deels bewaard bakstenen bakhuis.