Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Dokterswoning Villa Capiau

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96940
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96940

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige dokterswoning ook zogenaamd "Villa Capiau", volgens kadastergegevens gebouwd in 1908 door dokter Victor Capiau. Voortuintje met ijzeren hekwerk op muurtje van breuksteen.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Dokterswoning Villa Capiau

Stationsstraat 28 (Wichelen)
Dokterswoning, gebouwd in 1908 door dokter Victor Capiau. Voortuintje met ijzeren hekwerk op muurtje van breuksteen. Alleenstaand herenhuis in eclectische stijl van twee bouwlagen met vooruitspringend gedeelte verhoogd met trapgevel en ernaast lijstgevel van drie traveeën, afgedekt door pannendaken.