Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Tramstation Bassevelde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 96984   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96984

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De volgende adressen worden geacht niet vastgesteld te zijn omdat ze verbouwd of gesloopt zijn:

  • Dorp zonder nummer (Assenede)
  • Dorp zonder nummer (Assenede)

De buurtspoorweggebouwen van de stelplaats in Bassevelde, de vroegere eindhalte van de spoortram Gent-Bassevelde, werden aangelegd in 1910. De oude tramremise en bijbehorende woning zijn gesloopt, de voormalige watertoren met kolenmagazijn bleven behouden.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Tramstation Bassevelde: watertorentje met kolenhok

Tramstatie 5 (Assenede)
De buurtspoorweggebouwen van de stelplaats in Bassevelde, de vroegere eindhalte van de spoortram Gent-Bassevelde, werden aangelegd in 1910. De oude tramremise en bijbehorende woning zijn gesloopt, de voormalige watertoren met kolenmagazijn bleven behouden.