Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrije Lagere Jongensschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 96999   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96999

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, thans vrije lagere jongensschool. Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer en bereikbaar via een zijstraatje tussen Dreef nummers 4 en 12.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrije Lagere Jongensschool

Jongensschoolpleintje 1-11 (Lievegem)
Voormalige gemeentelijke jongensschool, thans vrije lagere jongensschool. Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer en bereikbaar via een zijstraatje tussen Dreef nummers 4 en 12.