Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Vrije Lagere Jongensschool

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
96999
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/96999

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Voormalige gemeentelijke jongensschool, thans vrije lagere jongensschool. Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer en bereikbaar via een zijstraatje tussen Dreef nummers 4 en 12.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Vrije Lagere Jongensschool

Jongensschoolpleintje 1-10, 11 (Lievegem)
Achter huizenrij gelegen schoolgebouwencomplex opgericht rond rechthoekige binnenkoer met woning van de hoofdonderwijzer, bakstenen dubbelhuis van drie traveeën en twee bouwlagen onder schilddak, van 1865 naar ontwerp van architect Edmond de Perre. Ertegenover, vleugel met klaslokalen van één bouwlaag en dertien traveeën, van 1909 en naar ontwerp van architecten Henri en Valentin Vaerwyck.