Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis naar ontwerp van 1912

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97108
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97108

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht van bouwheer R. Caenepeel als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder zadeldak (pannen, nok evenwijdig met de straat).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis naar ontwerp van 1912

Tentoonstellingslaan 98 (Gent)
Burgerhuis volgens bouwaanvraag van 1912 opgericht in opdracht van bouwheer R. Caenepeel als een enkelhuis met twee traveeën en drie bouwlagen met souterrain onder zadeldak.