Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97140
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97140

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoog rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen en later toegevoegde attiek boven de uitgewerkte kroonlijst. Eind 19e-eeuwse lijstgevel met omlijste vensters met leuningen en behouden houten winkelpui met centrale deur onder gebogen fronton.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Pollepelstraat 50 (Gent)
Hoog rijhuis van twee traveeën met drie bouwlagen met eind 19de-eeuwse lijstgevel en later toegevoegde attiek boven de uitgewerkte kroonlijst. Behouden houten winkelpui met centrale deur onder gebogen fronton.