Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Semi-gesloten hoeve Hof ter Linde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97204   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97204

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Semi-gesloten hoeve van bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf met nieuwe, centrale mestvaalt. Overluifelde inrijpoort (tussen schuur en woonhuis) en gebetonneerde oprit, straatzijde begroend met taxusboompjes en een oude linde, verder een voortuintje met hoge haag.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Semigesloten hoeve Hof ter Linde

Baardegem-Dorp 52, 52A-C (Aalst)
Semigesloten hoeve van bakstenen gebouwen op gepikte plinten onder zadeldaken gegroepeerd rondom een gebetonneerd erf met nieuwe, centrale mestvaalt; erf toegankelijk via een overluifelde inrijpoort. Eenlaags woonhuis van oorspronkelijk zeven travee├źn met gevelsteen 1803; grote langsschuur ten noordoosten; wagenhuis met stal ten zuidoosten; lang stalgebouw ten zuidwesten.