Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Burgerhuis

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97205   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97205

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met mansardeverdieping, daterend van 1841.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Burgerhuis

Coupure 623 (Gent)
Enkelhuis van vier traveeën en twee bouwlagen met mansardeverdieping, daterend van 1841.