Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met woonhuis, gedateerd 1813

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97246   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97246

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Boerderij met woonhuis en dwarsschuur. Begraasd voorerf met boomgaard. Woonhuis van 1813 (gevelsteen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoeve met losse bestanddelen

Ransbeekstraat 3 (Sint-Niklaas)
Hoeve met woonhuis uit 1813 en dwarsschuur aan een met gras begroeid voorerf met boomgaard.