Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Oud Station Dendermonde

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
97253
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97253

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Het eerste houten stationsgebouw te Dendermonde van 1837 werd in 1849 door een streng classicistisch gebouw vervangen, vermoedelijk naar ontwerp van architect Auguste Payen (het toont trouwens een sterke verwantschap met het stationsgebouw te Wetteren dat door bovengemelde architect werd ontworpen).Aanduiding van

Is de vaststelling van

Oud station Dendermonde

Statieplein zonder nummer (Dendermonde)
Het symmetrisch opgebouwd neoclassicistisch gebouw uit 1849 telt vijftien traveeën. Het centrale gedeelte van vijf traveeën telt twee bouwlagen en is evenals beide zijvleugels van één bouwlaag nu afgedekt onder zadeldaken. De voor- en perrongevel zijn identiek.