Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Gesloten hoeve

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 20-09-2010 tot heden

ID
97258
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97258

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

De hoeve is van noord tot west omgeven door het bijhorend erf met deels door hagen afgeboorde boomgaard. Een grote eik vlakbij de kruising van Plesbosstraat, Migrostraat en Oudegemstraat markeert de toegang van de hoeve.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Gesloten hoeve

Plesbosstraat 1 (Dendermonde)
Op de kaart van graaf de Ferraris van 1771-1778 is op dezelfde locatie een gebouwengroep aangeduid met losse configuratie en omhaagde boomgaard ten zuiden. De hoeve is van noord tot west omgeven door het bijhorend erf met deels door hagen afgeboorde boomgaard. Een grote eik markeert de toegang van de hoeve. De woning werd in het tweede kwart 19de eeuw vergroot en door aanpassing en uitbreiding van het L-vormig bedrijfsgebouw ten zuiden omgevormd tot gesloten hoeve in het derde kwart van de 19de eeuw.