Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoekhuis met de Bonifantenstraat

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden
ID: 97263   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97263

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoekhuis met de Bonifantenstraat, met drie bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel onder schilddak (pannen).


Waarden


Aanduiding van

Is de vaststelling van

Hoekhuis met de Bonifantenstraat

Burgstraat 36 (Gent)
Hoekhuis met de Bonifantenstraat, met drie bouwlagen en vijf traveeën brede voorgevel onder schilddak (pannen).