Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Eenheidsbebouwing

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID: 97271   URI: https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97271

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Eenheidsbebouwing uit de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie, twee en vier traveeën.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Eenheidsbebouwing

Luikstraat 1-5 (Lokeren)
Eenheidsbebouwing uit de 19de eeuw, met gecementeerde lijstgevels van twee bouwlagen en respectievelijk drie, twee en vier traveeën.