Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Huizenblok

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van tot heden

ID
97290
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97290

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Huizenblok van zes traveeën met twee verdiepingen en mezzanino onder zadeldak (mechanische pannen), uit de eerste helft van de 19de eeuw.Aanduiding van

Is de vaststelling van

Ensemble van stadswoningen

Kerkplein 6-12 (Ninove)
Huizenblok van zes traveeën met twee verdiepingen en mezzanino onder zadeldak, uit de eerste helft van de 19de eeuw, met horizontale accentuering.