Vastgesteld bouwkundig erfgoed

Hoeve met losse bestanddelen

Vastgesteld bouwkundig erfgoed van 14-09-2009 tot heden

ID
97317
URI
https://id.erfgoed.net/aanduidingsobjecten/97317

Besluiten

Besluit houdende vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed en vastgestelde lijst
opheffingsbesluiten, vaststellingsbesluiten: 28-11-2014  ID: 5825

Beschrijving

Hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd erf met nieuw hek tussen vierkante gecementeerde pijlers.Aanduiding van

Is de omvattende vaststelling van

Boerenwoning

Wittemoer 70 (Evergem)
Boerenwoning van zeven traveeën onder zadeldak met rechts zijaandak, opklimmend tot de 18de eeuw. Restant van een hoeve met losstaande bestanddelen op begraasd erf met toegang tussen vierkante gecementeerde pijlers.